Win - Win


מיזמים שיש בהם עניין ותועלת לכלל

פרויקט אגורה
מערכת שיתוף החפצים הראשונה בעולם

איסוף ציוד
המרכז לחלוקת ציוד ישן לנזקקים - רהיטים ומכשירי חשמל
אתם מוזמנים להציץ ולבדוק מה חדש כאן