ירושת הגמלים

היה היה איש זקן ולו שלושה בנים. במותו הוריש לשלושת בניו את רכושו היחיד עלי אדמות - שבעה עשר גמלים.
כשפתחו הבנים את הירושה גילו כי לבן הבכור הוריש האב חצי מהגמלים. לבן השני - שליש מהגמלים, ולבן השלישי, הצעיר, הוא הוריש תשיעית של הגמלים.

נפלו שלושת הבנים לסחרחורת של חישובים, מנסים לפענח מה חלקו המדויק של כל אחד מהם. כמובן שהעניין לא עלה בידם, מכיוון ששבע עשרה לא מתחלק לשניים, לשלוש, או לתשע.

חייהם הפכו קשים ומרים. איבה וכעס אחזו בהם וכל אחוות המשפחה שהיתה להם הלכה ונעלמה. כל היום היו עסוקים במשא ומתן ובחישובים מכל זווית אפשרית, אך לשווא.
לא הצליחו להגיע לתוצאה משביעת רצון שתניח את דעתם.

בייאושם, החליטו לפנות לעצת מומחים שיעזרו להם להתיר את הסבך.

אשה זקנה וחכמה שגרה בכפרם שמעה את בעייתם, וביקשה שיניחו לה להרהר מעט ולנסות למצוא פתרון.
לאחר מחשבה ארוכה אמרה להם: "אינני יודעת אם אוכל לעזור לכם לפתור את בעייתכם. אבל המעט שאני יכולה לעשות, זה לתת לכם את הגמל האחד שיש ברשותי. ככה יהיו לכם שמונה עשר גמלים."

שמחו האחים מאד. שמונה עשרה הוא מספר שמתחלק בשניים - כך הבן הבכור יכול לקבל את המחצית שהוריש לו אביו, תשעה גמלים. הבן השני יקבל את השליש שהובטח לו - שליש משמונה עשרה הם ששה גמלים. גם לבן השלישי נמצא פתרון, כי תשיעית משמונה עשרה הם שניים. לקח גם הוא לעצמו את שני הגמלים שציוה לו אביו.


כשגמרו לחלק את הגמלים גילו שגמל אחד נותר בצד.

הם חיברו את סכום הגמלים אשר קיבלו.
המחצית של הבן הבכור (תשע)
ועוד השליש של הבן השני (שש)
ועוד תשיעית של הבן השלישי (שניים)
וקיבלו בדיוק שבעה עשר גמלים, ירושתו המלאה של האב!
את הגמל המיותר הם החזירו לזקנה החכמה.


לפעמים, כל מה שאנחנו צריכים זה לסגת צעד אחד אחורה, ולהתנתק מההנחות המקובעות שלנו.
לראות את התמונה בגדול - לחפש את הגמל השמונה עשרה...
אחרי שהוא יעזור לנו בפתרון הבעיה, אפשר לשחרר אותו לדרכו..


. . .
אגב, לכל חובבי המתמטיקה:
מומלץ לנסות על עוד מספרים ראשוניים.
זה עובד גם על 11 וגם על 19. נסו ותיהנו.