האומץ / רודיארד קיפלינג

אם תחשוב כי תיפול, כבר נפלת
אם תחיה בלי היסוס וניצלת,
אם תרצה לנצח אך תאמר לא אוכל
הן ברור שבחרת בקל שבקל.

אם תאמר כי תאבד, הן תאבד בוודאי
כי כל איש בעולם התוסס והחי
הרוצה להגיע לתרועת ניצחון
לא יגיע אליה בלי תרועת הרצון.

זהו חוק עולמים לנמשל ולמושל
ופשוט הוא החוק ואיתן מברזל:
החלט כי תוכל - רצונך אז מושל
עליך יגן חוק איתן מברזל.

מלחמות החיים לא תמיד מבקשות
את האיש החזק וכתפיו הנוקשות,
אם יתמיד אז תמיד ינצח בכול
רק אותו האדם החושב כי יכול.