מספרים על אדם שהלך כברת דרך ארוכה,

ואבני החצץ עינו את כפות רגליו היבשות,

ובמסעו שנמשך שנים כאבו רגליו יום יום

ורוחו כרעה תחת העול.

מעולם לא התבונן מטה, אל הקרקע,

כדי לראות שהיו אלה יהלומים.